Ceník

Individuální sezení: 1.000 Kč za 1 hodinu.
Semináře: aktuální ceny podle typu akce

Přejí k objednávce

Objednávka

Telefon: +420 777 343 229

Služby

terapie

Cestou ke šťastnému a naplněnému životu je nalezení harmonie ve všech oblastech lidského počínání. V rámci terapií se zaměřuji na vztahy, emoce, psychiku, kariéru, finance, zdraví.

Jako terapeutka můžu být vaším průvodcem na cestě k řešení problémů v oblasti vztahů, emocí, psychiky, kariéry, financí a zdraví prostřednictvím následujících přístupů:

Koučink

Nejste spokojeni se stavem svého osobního nebo profesního života, ale nevíte, jak se pohnout z místa?

Coby kouč napomáhám trvale pozitivním posunům v životě koučovaného prostřednictvím vědomých změn v myšlení. Cestou koučinku budete schopni měnit realitu tím nejužitečnějším způsobem. Metoda Results vychází z neurovědy, z nejnovějších poznatků o tom, jak funguje mozek.

Coby kouč jsem průvodcem koučovaného na cestě k trvale pozitivním změnám v jeho životě, a to prostřednictvím změn v jeho myšlení. Neříkám klientovi, co má dělat. Přivádím ho k tomu, aby si k výstupům došel sám, koučink je totiž především sebeřízené učení. Koučink je efektivní cesta k realizaci vašich snů a představ, je o posouvání vlastních hranic. Koučink odhaluje skrytý potenciál člověka a učí nás ho efektivně využít.

Pro firmy:

Metoda Results pomáhá vnést do chodu firmy řád, zvolit správný směr a odlišit důležité od zbytečného. Zvláště posledně zmíněné je pro efektivní chod firmy stěžejní – pokud plýtváme energií na to, co není podstatné, jak se nám má dostávat mentální a fyzická síla k řešení toho, co podstatné je? Koučink Results je zacílen na výsledek, na konkrétní změny. Podstatou však není pouze vyřešit problém, ale uvyknout koučovaného na postupy, při jejichž osvojení je schopen výsledný pozitivní stav udržovat a rozvíjet ve svůj prospěch.

Semináře

Každou akci, kterou zde najdete, připravuji tak, aby přítomným přinesla co největší užitek. Jsou ušity na míru a aktualizovány přímo na místě, s fokusem na hlavní záměr semináře plus dílčí nastavení jednotlivých účastníků.

Kdy jste naposled věnovali čas sami sobě?? Pořádám pro Vás následující semináře:

Výuka

Nejlepší investice je ta, kterou vložíme do sebe.

A to nejen ve smyslu finančním, ale především v kontextu rozšiřování obzorů, sebekultivace a skutečného rozvoje naší osobnosti. Vše plyne, je v neustálém pohybu – pro člověka, jako součást tohoto plynutí, je tedy přirozené se vyvíjet, zdokonalovat své silné stránky a posilovat ty slabé.

TERAPIE PŘITAHOVACÍCH POLÍ (AFT)

OTEVÍRÁNÍ

Pro firmy

Konstelace

V prostředí firem podporují konstelace především firemní kulturu, její vznik, udržování a rozvíjení.

Individuální přístup

Nabízím individuální přístup k řešení dané situace ve firmě. Kombinací vhodných metod a nástrojů, kterými disponuji, mohu napomoci kultivaci firemní kultury a prosperitě Vaší společnosti.

Koučink

Koučink nabízím jak individuální (podnikatelům, lidem ve vedoucích pozicích), tak i pro kolektivy. Kolektivní forma spolupráce podporuje zdravé fungování společnosti a rozvíjí firemní kulturu.

Semináře

FirmaŽije
Stres Kreativita Svoboda
Jiným stavem jinak