Blog

AKUPUNKTURA PRO MYSL

POKUD TRPÍTE NEMOCEMI NEBO NEJSTE SPOKOJENI SE SVÝM ŽIVOTEM, JE TŘEBA ZMĚNIT SVÉ MYŠLENKY.

CO TO JE?

Terapie přitahovacích polí (AFT) a Akupunktura pro mysl (A4M) jsou alternativní přístupy ke zdraví. Tyto metody přivádějí ke kořenům problémů a poskytují nástroje k jejich odstranění bez vedlejších negativních účinků.

Jejich autorem je pensylvánský neuropsycholog Dr. Ronald Kurt Ebert. Spojil v nich mnohaleté zkušenosti ze svého oboru s poznatky ze studia různých nauk, náboženství a přístupů k psychice člověka. Akupunktura pro mysl je tedy kompaktním systémem, který umožňuje pochopit fungování lidského těla a mysli a díky tomuto celistvému náhledu na lidskou bytost ji jako celek přeladit.

TERAPIE PŘITAHOVACÍCH POLÍ (AFT)

Terapie přitahovacích polí (AFT), ang. Attractor Field Technique, vychází z předpokladu, že energetický obsah myšlenek určuje vše, co se v životě děje. Podle zákona „podobné přitahuje podobné“ se tvoří shluky myšlenek. Tak vznikají energetická pole – pozitivní, nebo negativní. Sdružují se a vytvářejí tzv. úroveň vědomí.

Každý člověk si je „přitahovačem“ (attractor) situací, které ve svém životě zažívá. Známým rčením „nic není náhoda“ můžeme v tomto kontextu vysvětlit i to, kdy a jaké lidi v našich životech potkáváme.

Od roku 2016 tuto metodu i vyučuji.

AKUPUNKTURA PRO MYSL (A4M)

Akupunktura pro mysl (A4M) má společné atributy s Terapií přitahovacích polí (AFT), ty však aplikuje výhradně na psychiku.

Na všech úrovních vědomí fungují strukturované programy. Díky této metodě je možné odpojit vědomí od negativních kanálů a tyto programy vypnout. Tyto programy fungují jen potud, pokud jsou živeny. Není možné je odstranit, můžeme však přestat podle nich myslet a jednat.

Odladí se tak nežádoucí myšlenky a vzorce chování, nezvladatelné emoce a fyzické problémy. Naladí se vyšší frekvence, ve kterých se daří opačným pocitům; těm, které činí život člověka zdravým, šťastným a harmonickým. Umíte si představit, jak by potom fungoval váš život?

JAK FUNGUJE?

Doktor Ebert určil spolu s odborníky na tradiční čínskou medicínu 24 klíčových akupunkturních bodů těla. Tyto body se aktivují poklepem a také prostřednictvím speciálních zvukových vln.

JAK TO DĚLÁM JÁ?

„Nabízím individuální terapie obou metod. Co se při nich konkrétně děje?

Klient na terapii přichází se svým tématem, tedy s věcí, která ho tíží a zaměstnává. Na začátku určuji úroveň vědomí daného problému a jeho kontext. K tomu používám z kineziologie známý svalový test. Poté klienta provedu zpracováním problému. Důležité je určit, kde a kdy obtíže vznikly.

Při vlastním zpracování tématu vedu klienta k odhalení souvislostí mezi myslí, emocemi a tělem. Reakce těla na mentálně emocionální stav se nazývá somatizace. Klient může na reakcích těla pozorovat, jak konkrétně se jeho naladění odráží ve fyzické rovině, a také zažívá, jak reakce s postupným zpracováváním mizí.“

KOMU JE TO URČENÉ?

Tato metoda je určena těm, kteří nemohou najít příčinu sledu událostí, které negativně ovlivňují jejich životy. Téměř každý člověk má ve svém podvědomí skryté vzorce, které jsou toho příčinou.

Porozumět sám sobě může být dlouhá cesta, zároveň je však jedinou skutečně funkční cestou k sebeuzdravení s trvalým efektem. Terapie AFT a A4M jsou zkratkou ke skrytým vzorcům v našem podvědomí.

Tyto terapie slouží nejen jako prostředek uzdravování se z fyzických či psychických nemocí, ale také k osobnímu růstu.

*/ ?>